Breadcrumbs

Students in lab

Māori Student Support

Te Pūtahi o te Manawa

He ao te rangi ka uhia he huruhuru te manu ka tau
He mātauranga te hinengaro ka whārikihia
Whaiā kia ū ki uta
kia ū ki tahaki

The School of Science and Engineering values the input of Māori students.  We encourage you to reach the highest levels in Science and Engineering.

Find out more: